Enláz@te

Garapen iraunkorra sustatzeko aldizkaria

Boletín para el fomento del desarrollo sostenible

26

Zk

Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia. Ingurumen saila / Departamento de medio ambiente

Gobernu Erak

Aldundiak toki-erakundeen arrazionalizazioari eta finantza-iraunkortasunari buruzko Foru Arauaren proiektua onartu du

Arau hori onartuta, Foru Erakundeak bermatu nahi du udalek eta toki-erakundeek Bizkaiko Lurralde Historikoaren finantzaketa propioarekin zituzten zerbitzu berberak ematen jarraituko dutela.

Albiste osoa

Formas de Gobierno

La Diputación aprueba el proyecto de Norma Foral de Racionalización y Sostenibilidad Financiera de las entidades locales

Con la aprobación de esta Norma, la Institución Foral pretende garantizar que los Ayuntamientos y las Entidades Locales sigan prestando los mismos servicios públicos que desarrollaban hasta ahora con la financiación propia del Territorio Histórico de Bizkaia.

Noticia completa

Iraunkortasunerako Kudeaketa

Bizkaiak kalitate eta ingurumen arloko beste ziurtagiriak lortu ditu hondartzen kudeaketagatik

Bizkaiko Foru Aldundiak eta lurraldeko hondartzen erakunde arduradunek kalitate kudeaketako sistemetarako ISO 9001 eta ingurumen kudeaketako sistemetarako ISO 14001 ziurtagiriak dituzten hondartzen zerrenda handitzea lortu dute.

Albiste osoa

Gestión hacia la Sostenibilidad

Bizkaia obtiene nuevas certificaciones ambientales y de calidad por la gestión de sus playas

La Diputación Foral de Bizkaia y los organismos responsables de las playas del territorio han logrado ampliar el listado de arenales con la certificación ISO 9001 para sistemas de gestión de la calidad, e ISO 14001, para sistemas de gestión ambiental.

Noticia completa

Denon Ondasun Naturalak

Hamaika arrano arrantzale iritsi dira Urdaibaiko erreserbara, Eskoziatik

Eskoziako Gobernuak eman ditu eta «Urdaibain arrano arrantzalea berreskuratzeko proiektua» delakoan sartuko dira.

Albiste osoa

Bienes Naturales Comunes

Once águilas pescadoras llegan desde Escocia a la Reserva de Urdaibai

Donados por el Gobierno escocés, los nuevos ejemplares se incorporan al "Proyecto de recuperación del águila pescadora en Urdaibai".

Noticia completa

Kontsumoa eta Bizimodu Arduratsuak

Euskadiko herritarrek 70.195 tona ontzi birziklatu zituzten etxeetan 2013an

Euskal herritarrek gero eta konpromiso handiagoa daukate birziklatzearekin eta ingurunea babestearekin. Izan ere, Ecoembesek (Estatuan ingurumena zaintzen duen erakundea, ontziak birziklatzearen eta ekodiseinatzearen bitartez) eman dituen azken datuen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan 70.195 tona ontzi birziklatu ziren etxeetan 2013an.

Albiste osoa

Consumo y Formas de Vida Responsables

La ciudadanía vasca recicló 70.195 toneladas de envases domésticos en 2013

La ciudadanía vasca está cada vez más comprometida con el reciclaje y la protección del entorno. Y es que, según los últimos datos de Ecoembes, la organización que cuida del medio ambiente a través del reciclaje y el ecodiseño de envases en todo el Estado, en el País Vasco se reciclaron un total de 70.195 toneladas de envases domésticos durante 2013.

Noticia completa

Hirigintzaren Plangintza eta Diseinua

Bilbo, gonbidatutako hiria EAROPH 2014 nazioarteko biltzarrean

EAROPHek (Eastern Regional Association for Planning and Human Settlement / Hirigintza eta Etxebizitzarako Asia Ekialdeko Eskualde-elkartea), hainbat herrialde biltzen ditu, esaterako, India, Indonesia, Japonia, Korea, Txina, Malasia, Mongolia, Filipinak, Zeelanda Berria eta Australia. 3.100 milioi pertsona baino gehiagoko biztanleria osatzen dute guztira.

Albiste osoa

Planificación y Diseño Urbanístico

Bilbao, ciudad invitada en el Congreso Mundial EAROPH 2014

EAROPH (Eastern Regional Association for Planning and Human Settlement/Organización Regional de Asia oriental para el Urbanismo y la Vivienda), reúne a países como India, Indonesia, Japón, Corea, China, Malasia, Mongolia, Filipinas, Nueva Zelanda y Australia, que suman en total una población de más de 3.100 millones de personas.

Noticia completa

Mugikortasun Hobea eta Trafiko Murriztea

Bizkaibusen mugikor eta tableterako aplikazioak 10.500 jaitsiera baino gehiago izan ditu

Ekainaren erdialdetik, Google Play eta App Store-ren bitartez deskarga daiteke aplikazio berria. Bizkaiko udalerrietatik autobusez mugitu ahal izateko beharrezko informazio guztia modu erraz eta intuitiboan kontsultatzea ahalbidetzen die erabiltzaileei.

Albiste osoa

Mejor Movilidad y Reducción del Tráfico

La nueva aplicación de Bizkaibus para móviles y tabletas supera ya las 10.500 descargas

Disponible en Google Play y Apple Store desde mediados de junio, permite a usuarios y usuarias acceder de una forma sencilla e intuitiva, a toda la información necesaria para realizar sus desplazamientos en autobús por los municipios de Bizkaia.

Noticia completa

Osasunaren Aldeko Tokiko Ekintza

Elikagaien segurtasunerako plana

Munduko Osasun Erakundeak (MOE) plan estrategiko bat sustatzen du, elikagaien segurtasuna indartzeko eta elikagaien bidez kutsatzen diren zoonosiak murrizteko.

Albiste osoa

Acción Local para la Salud

Plan para la seguridad alimentaria

La Organización Mundial de la Salud (OMS) fomenta un plan estratégico destinado a fortalecer la seguridad alimentaria y reducir las zoonosis transmitidas por alimentos.

Noticia completa

Tokiko Ekonomia Bizia eta Iraunkorra

Europako Batzordeak ekimen bat aurkeztu du, enpresa txiki eta ertainetan negozio berderako aukerak sustatzeko

Europako Batzordeak «Ekintza Berderako Plana» aurkeztu du, enpresa txiki eta ertainentzat. Ekimen horrek ekonomia berdeago batera igarotzeak eskaintzen dituen negozio-aukerak aprobetxatzen lagundu nahi die enpresa txiki eta ertainei; ekonomia hori, karbono isuri txikian eta baliabideak modu eraginkorragoan erabiltzean oinarritzen da.

Albiste osoa

Economía Local Viva y Sostenible

La Comisión Europea presenta una iniciativa para impulsar las oportunidades de negocio verde en pequeñas y medianas empresas

La Comisión Europea (CE) ha presentado el "Plan de Acción Verde" para pequeñas y medianas empresas, una iniciativa que pretende ayudar a las PYMES a aprovechar las oportunidades de negocio que ofrece el cambio hacia una economía más verde, baja en carbono y basada en el uso eficiente de los recursos.

Noticia completa

Berdintasuna eta Justizia Soziala

Eudelek eta Emakundek aurkeztu diete euskal udalei Beldur Barik kanpainaren V. edizioa

Emakundek programaren edizio berri hau antolatu du eta, horretarako, hurrengo eragileen laguntza dauka: EUDEL; Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako Foru Aldundiak; Eusko Jaurlaritzaren Kultura, Hezkuntza eta Hizkuntz Politika Saila, UPV-EHU eta EITB.

Albiste osoa

Igualdad y Justicia Social

Eudel y Emakunde presentan la V. edición de Beldur Barik a los ayuntamientos vascos

Emakunde organiza esta nueva edición del programa y cuenta con la colaboración de EUDEL, las diputaciones de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba, así como con la colaboración del Departamento de Cultura, Educación y Política lingüística, UPV-EHU y EITB.

Noticia completa

Tokiko Mailatik Maila Globalera

Nolako basoak eta larreak, halako emisioak

Klima-aldaketak ekarriko dituen ur-kondizioetan hobekien haziko diren zuhaitzak aukeratzeko modu bat proposatu dute UPV/EHUn.

Albiste osoa

De lo Local a lo Global

De tales bosques y pastos, tales emisiones

Científicos de la UPV/EHU proponen un sistema de selección de árboles que mejor se adapten a las condiciones de agua que provocará el cambio climático.

Noticia completa

Gora / Arriba