Enláz@te

Garapen iraunkorra sustatzeko aldizkaria

Boletín para el fomento del desarrollo sostenible

27

Zk

Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia. Ingurumen saila / Departamento de medio ambiente

Gobernu Erak

Herritarren Arreta Zerbitzua (HAZ) baloratzeko ikus-entzunezko proiektua

2013-2015 aldian zenbait udalek parte hartu duten banakako laguntza emateko programa batean, xedea delarik beraien udalerrietan Herritarren Arretarako Zerbitzua diseinatzea, ezartzea eta garatzea.

Albiste osoa

Formas de Gobierno

Proyecto audiovisual de Servicios de Atención Ciudadana (SAC)

Durante el periodo 2013-2015 son varios los ayuntamientos vascos que se están sumando al programa EUDEL-IVAP de apoyo individualizado para diseñar, implantar y desarrollar un Servicio de Atención Ciudadana en sus municipios.

Noticia completa

Iraunkortasunerako Kudeaketa

Bilboko ura oso kalitate onekoa da

Bilbon, baso bete ur edateko, janaria prestatzeko, norberaren burua garbitzeko, garbiketak egiteko... txorrota irekitzea bezain ekintza xume bat uraren kalitatea bermatzeko egiten den lanari esker da posible.

Albiste osoa

Gestión hacia la Sostenibilidad

El agua de Bilbao es de muy buena calidad

En Bilbao, una acción tan sencilla como abrir el grifo para beber un vaso de agua, cocinar, asearse, limpiar…es posible gracias al gran trabajo que se hace previamente para asegurar su calidad.

Noticia completa

Denon Ondasun Naturalak

Erresuma Batuko 5 milioi pertsonek arrano arrantzalearen bitartez ezagutu dute Euskadi

BBC telebista britainiarra Urdaibai Bird Centerrera hurbildu da Arrano arrantzalea Urdaibain berreskuratzeko proiektuari buruzko erreportaje bat grabatzera.

Albiste osoa

Bienes Naturales Comunes

5 Millones de británicos conocen Euskadi a través del águila pescadora

La BBC se acerca al Urdaibai Bird Center para grabar un reportaje sobre el Águila pescadora en Urdaibai.

Noticia completa

Kontsumoa eta Bizimodu Arduratsuak

Zortzi aholku ikastetxeetara bueltatzea ekologikoagoa izan dadin

Gurasoek, ikasleek eta irakaskuntza zentroek gomendio batzuk bete ditzakete ikasturte berria era jasangarriagoan hasteko.

Albiste osoa

Consumo y Formas de Vida Responsables

Ocho consejos para una vuelta al cole más ecológica

Padres-madres, alumnado y centros educativos pueden asumir diversos consejos para iniciar el nuevo curso escolar de manera más sostenible.

Noticia completa

Hirigintzaren Plangintza eta Diseinua

BIAk kultur jarduerak eskaintzen ditu, arkitektura herritarrei hurbiltzeko asmoz

Bizkaian arkitektura eta hirigintza dinamizatzea xede duen BIA (Bilbao Bizkaia Architecture) plataformak publiko guztiei irekitako kultur jarduerak eskainiko ditu irailean, arkitektura herritarrei hurbiltzeko asmoz.

Albiste osoa

Planificación y Diseño Urbanístico

BIA ofrece actividades culturales para acercar la arquitectura a la ciudadanía

La plataforma BIA (Bilbao Bizkaia Architecture), dedicada a la dinamización de la arquitectura y el urbanismo en Bizkaia, llenará el mes de septiembre de actividades culturales abiertas a todo el público para acercar la arquitectura a la ciudadanía.

Noticia completa

Mugikortasun Hobea eta Trafiko Murriztea

“Hiria, nire kotxe barik!” “Gure kaleak hobetzea: horra gure aukera”

Aurtengo leloak jendea bizi nahi duen hiria sortzera animatzen du, hiriko esparruak “berreskuratzera”.

Albiste osoa

Mejor Movilidad y Reducción del Tráfico

“¡La ciudad, sin mi coche!” “Una calle mejor es tu elección”

El eslogan de este año anima así a la gente a crear la ciudad en la que quiere vivir, a “recuperar” áreas urbanas.

Noticia completa

Osasunaren Aldeko Tokiko Ekintza

Elikagai osasungarriak kontsumitzeko kanpainak eraginkorrak dira benetan?

Egia den arren informazioa beharrezko tresna dela elikagai osasungarrien kontsumoa sustatzeko, informazioarekin batera beste neurri proaktibo batzuk hartu beharko lirateke.

Albiste osoa

Acción Local para la Salud

Campañas de consumo de alimentos saludables ¿Son realmente efectivas?

Si bien es cierto que la información es una herramienta necesaria para promover el consumo de los alimentos saludables, debería estar acompañada de otras medidas proactivas.

Noticia completa

Tokiko Ekonomia Bizia eta Iraunkorra

Sardinaren Arrantza Bizkaiko Itsasoan MSC ebaluazio prozesuan sartu da

Marine Stewardship Council-ek (MSC) jakinarazi du Bizkaiko Baxurako Arrantzako Ekoizleen Antolakuntza (Gipuzkoa eta Laredorekin batera), MSC programako ebaluazio osoaren prozesuan sartu dela Bizkaiko Itsasoan sardinaren arrantzaren jasangarritasuna ziurtatzeko.

Albiste osoa

Economía Local Viva y Sostenible

La pesquería de sardina del Golfo de Vizcaya entra en proceso de evaluación MSC

Marine Stewardship Council (MSC) ha anunciado que la Organización de Productores de Pesca de Bajura de Bizkaia (junto a Gipuzkoa y Laredo), ha entrado en proceso de evaluación completa del programa MSC, para certificar la sostenibilidad de su pesquería de sardina del Golfo de Vizcaya.

Noticia completa

Berdintasuna eta Justizia Soziala

Aldundiak mendekotasuna duten familiakideak zaintzen dituzten pertsonei atsedena ematen dien zerbitzua onartu du berriz

Bizkaiko Foru Aldundiak mendeko pertsonaren eta bere zaintzailearen bizi-kalitatea hobetu nahi duen programaren finantzazioa mantentzea onetsi du. Cáritas Diocesana de Bilbao elkarteak darama "Esku onetan" programa.

Albiste osoa

Igualdad y Justicia Social

Diputación renueva su apuesta por el servicio de respiro para las personas cuidadoras de familiares con dependencia

La Diputación Foral de Bizkaia ha aprobado mantener la financiación de un programa que busca conseguir paralelamente objetivos de mejora en la calidad de vida tanto de la persona cuidadora como de la persona dependiente: el programa "Esku onetan" que desarrolla Cáritas Diocesana de Bilbao.

Noticia completa

Tokiko Mailatik Maila Globalera

Planetaren 2014. urterako bitartekoak eta baliabideak agortu ziren

Aztarna Ekologikoaren Sare Globalak egin zuen txostenean kalkulatu zuen urte amaierarako 135 egun falta zirenean biztanleek 2014. urte osorako zeuden bitartekoak agortu zituztela. 2000. urtean data hori urriaren lehena izan zen.

Albiste osoa

De lo Local a lo Global

Los recursos naturales del planeta para 2014 se han agotaron ya

Un informe de la Red Global de la Huella Ecológica calculó que, quedando 135 días para el fin del año, la población ya gastó los recursos para 2014. En el año 2000, la fecha fue el 1° de octubre.

Noticia completa

Gora / Arriba