Logo de la Diputación

Foru Aldundia - Diputación Foral

Contacto

Bizkaia 21

Logotipo de Bizkaia21

Sistema de Indicadores de Sostenibilidad de Bizkaia (2011-2014)

Volver

Huella ecológica

Huella ecológica
Año Huella ecológica
2000 5,10
2001 5,04
2002 5,27
2003 5,19
2004 5,40
2005 4,75
2006 4,95
2007 4,74
2008 4,57
2009 3,39
2010 3,51
2011 3,11
2012 2,93
2013 2,81
2014 2,94

Huella ecológica

Volver

Arriba

Entendido