Logo de la Diputación

Foru Aldundia - Diputación Foral

Contacto

Bizkaia 21

Logotipo de Bizkaia21

Sistema de Indicadores de Sostenibilidad de Bizkaia (2011-2014)

Volver

Intensidad energética

Intensidad energética
Año t.e.p./miles de Euros
2000 0,106
2001 0,106
2002 0,102
2003 0,094
2004 0,093
2005 0,088
2006 0,078
2007 0,078
2008 0,074
2009 0,070
2010 0,067
2011 0,066
2012 0,065
2013 0,065
2014 0,064
2015 0,068

Intensidad energética

Volver

Arriba

Entendido