Logo de la Diputación

Foru Aldundia - Diputación Foral

Contacto

Bizkaia 21

Logotipo de Bizkaia21

Sistema de Indicadores de Sostenibilidad de Bizkaia (2011-2014)

Volver

Nº visitantes BizkaiKOA

Nº visitantes BizkaiKOA
Año Nº visitantes BizkaiKOA
2011 50.109
2012 80.489
2013 121.730
2014 156.381
2015 204.149

Nº visitantes BizkaiKOA

Volver

Arriba

Entendido