Logo de la Diputación

Foru Aldundia - Diputación Foral

Contacto

Bizkaia 21

Logotipo de Bizkaia21

Indicadores Europa 2020

Volver

Consumo de energía final

Consumo de energía final
Año General %
2004 103,07
2005 100,00
2006 95,63
2007 102,32
2008 100,06
2009 89,91
2010 88,71
2011 87,51
2012 84,65
2013 83,93
2014 83,23
2015 84,60

Consumo de energía final

Consumo de energía final: Comparación de Bizkaia con otros territorios

General %
Año Bizkaia CAPV Estado Unión Europea
2004 103,07 101,10 96,90 99,80
2005 100,00 100,00 100,00 100,00
2006 95,63 101,50 97,70 100,10
2007 102,32 104,20 100,40 98,40
2008 100,06 104,40 96,80 98,80
2009 89,91 95,20 89,80 93,20
2010 88,71 98,00 91,10 97,50
2011 87,51 93,90 88,70 93,10
2012 84,65 93,10 85,10 92,80
2013 83,93 91,60 83,00 93,10
2014 83,23 88,23 81,00 89,00
2015 84,60 - - -

General %: Comparación de Bizkaia con otros territorios

Volver

Arriba

Entendido