Logo de la Diputación

Foru Aldundia - Diputación Foral

Contacto

Bizkaia 21

Logotipo de Bizkaia21

Indicadores Europa 2020

Volver

Tasa de ocupación

Tasa de ocupación
Año General % Mujeres % Hombres %
2004 65,10 52,80 77,50
2005 66,00 55,00 76,90
2006 67,50 57,80 77,20
2007 68,30 58,10 78,50
2008 69,10 60,30 77,90
2009 67,00 59,20 74,80
2010 66,80 59,80 74,00
2011 65,50 59,90 71,20
2012 64,20 59,50 69,00
2013 64,10 59,80 68,50
2014 64,20 60,80 67,70
2015 65,90 62,80 69,10

Tasa de ocupación

Tasa de ocupación: Comparación de Bizkaia con otros territorios

General %
Año Bizkaia CAPV Estado Unión Europea
2004 65,10 67,70 65,20 67,40
2005 66,00 68,60 67,20 67,90
2006 67,50 69,90 68,70 68,90
2007 68,30 70,60 69,50 69,80
2008 69,10 71,00 68,30 70,30
2009 67,00 68,50 63,70 68,90
2010 66,80 68,30 62,50 68,50
2011 65,50 67,70 61,60 68,50
2012 64,20 66,30 59,30 68,40
2013 64,10 66,60 58,20 68,30
2014 64,20 67,50 59,90 69,30
2015 65,90 66,70 62,00 70,10

General %: Comparación de Bizkaia con otros territorios

Volver

Arriba

Entendido