Logo de la Diputación

Foru Aldundia - Diputación Foral

Contacto

Bizkaia 21

Logotipo de Bizkaia21

Áreas temáticas

  • Año de publicación: 2012
  • Autor/a: Eusko Jaurlaritza, Kultura Saila, Kulturaren Euskal Behatokia- –Gobierno Vasco, Observatorio Vasco De La Cultura , Departamento de Cultura
  • Editor/a: Eusko Jaurlaritza, Kultura Saila, Kulturaren Euskal Behatokia- –Gobierno Vasco, Observatorio Vasco De La Cultura , Departamento de Cultura
  • Área Temática: Sostenibilidad cultural
  • Subárea: Patrimonio cultural-material
  • Número normalizado: Depósito Legal-Lege Gordailua VI 453-2012
  • Idioma: Euskera
  • Formato: Documento

Gazteen kultura Kontsumoa

Gazteen kultura-kontsumoa aztertzeko erabilgarri dagoen informazio estatistikorako beste hurbilketa bat egin nahi du txosten honek. Hurbilketa berri hori nazioarteko gazteen kultura-kontsumoa sustatzeko politiken azterketarekin eta modelizazioarekin osatzen da, eta EAEn egindako berariazko batekin, horri buruzko zenbait gomendio eginez bukatzeko.

Descargar archivo (2.342,34 KB)